دوشنبه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۹۳

علی بهروزیان

گفتگوی رادیو ایرآوا با آقای علی بهروزیان نویسنده و مترجم
موضوع: "هفته حسابرسی از ایران" در کانادا و حضور مریم رجوی در پارلمان کانادا

لینک شنیداری با فایل سبک جهت استفاده در داخل کشور:
https://soundcloud.com / radio-irava/radio-irava

لینک شنیداری برنامه کامل رادیو ایرآوا با فایل سبک-به فارسی و انگلیسی-:

لینک برنامه کامل رادیو ایرآوا در یوتوب با فایل سبک: