یکشنبه، مهر ۲۰، ۱۳۹۹

 گفتگوی رادیو ایرآوا با آقایان مهرزاد زارعی و حمید عظیمی


مهرزاد زارعی پدر آراد، از کشته شدگان هواپیمای اوکراینی که توسط سپاه پاسداران سرنگون شد

خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی خواستار لیست گذاری سپاه پاسداران توسط دولت کانادا شدندلینک در یوتوب

نسخه سبک در ساوندکلاود

لینک در فیس بوک


حمید عظیمی، عضو شورای ملی مقاومت ایران

تخم مرغهای خامنه ای در سبد بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا- جوابیه عفو بین الملل به اعتراض عده ای برای پاک کردن دست میرحسین موسوی از قتل عام ۶۷

یکشنبه، شهریور ۲۳، ۱۳۹۹

 گفتگوی رادیو ایرآوا با پزشک متخصص دکتر سینا دشتی، یکی از بهبودیافتگان ویروس کرونا

موضوع: پایگاه اجتماعی مجاهدین در ایران- ویروس کرونا، وسیله قتاله ای در دست آخوندها

یوتوب

ساوندکلاود

فیس بوک

نسخه سبک برنامه کامل رادیو ایرآوا


YouTube: http://tinyurl.com/yasduck2
Twitter: http://twitter.com/Radioirava
Facebook: http://tinyurl.com/ybazofo5
Website: www.radioirava.com