شنبه، اسفند ۲۷، ۱۴۰۱


Radio Irava with Mr. Struan Stevenson, Former Scotland representative in the European Parliament between 1999-2014, Author and international lecturer on the Middle East and Human Rights. And Co-Ordinator of the Campaign for Iran Change (CIC)

Topic: Dictatorship and Revolution: Iran-A Contemporary History, Iran Revolution and gas attacks against School Girls by the Iranian regime


YouTube

Instagram

Twitter

SoundCloud

Facebook

Longer version of Radio Irava programwww.radioirava.com

یکشنبه، بهمن ۱۶، ۱۴۰۱

 رادیو ایرآوا با آقای حسن حبیبی، تحلیلگر سیاسی

موضوع: انقلاب دمکراتیک مردم ایران در ۴۴مین سالگرد انقلاب ضد سلطنتی  ۵۷ و واکنش مسعود رجوی نسبت به پخش عکسهای یاسمین پهلوی