یکشنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۹۶

گفتگوی رادیو ایرآوا با آقای حسین یعقوبی نویسنده و فعال سیاسی

موضوع: جشن ملی چهارشنبه سوری، به آتش کشیدن نحوست حکومت آخوندها- رسم و رسوم مردم شمال- همراه با ترانه شمالی