یکشنبه، خرداد ۰۹، ۱۴۰۰

یکشنبه، خرداد ۰۲، ۱۴۰۰

 گفتگوی رادیو ایرآوا با آقای حسین یعقوبی، مسئول مرکز همگرایی مهاجران ایرانی

موضوع: تحصن پر ریسک خانواده های زندانیان قتل عام۶۷ در خاوران همزمان با نمایش انتخابات ۱۴۰۰ آخوندها 
توییتر

فیس بوک گفتگوی رادیو ایرآوا با آقای هادی مظفری، شاعر و نویسنده

موضوع: سقوط ایران از شکوه و عظمت؛ عوامل و چراها

یوتوب

اینستاگرام

ساوندکلاود

فیس بوک

نسخه سبک برنامه کامل رادیو ایرآوا در ساوندکلاود


یکشنبه، اردیبهشت ۱۲، ۱۴۰۰

 قسمت دوم و پایانی گفتگوی رادیو ایرآوا با خانم سهیلا دشتی، آموزگار/نویسنده

موضوع: نمایش انتخابات ریاست جمهوری و شباهتهای آقازاده های شاه و شیخ

یوتوب

اینستاگرام

فیس بوک

ساوندکلاود


یکشنبه، اردیبهشت ۰۵، ۱۴۰۰

 گفتگوی رادیو ایرآوا با خانم سهیلا دشتی، آموزگار/نویسنده

موضوع: نمایش انتخابات ریاست جمهوری و شباهتهای آقازاده های شاه و شیخ- قسمت اول

نسخه سبک در ساوندکلاود

نسخه سبک برنامه کامل رادیو ایرآوا در ساوندکلاود