دوشنبه، آذر ۱۱، ۱۳۹۲

گفتگوی فارسی رادیو ایرآوا با آقای علی بهروزیان، نویسنده و مترجم
موضوع: چرا و چه کسانی از اعتصاب غذای جهانی مجاهدین می ترسند؟
گفتگوی انگلیسی رادیو ایرآوا با آقای مورس ولکات، نماینده پارلمان کانادا از حزب محافظه کار
موضوع: اعتصاب غذای لیبرتی و پژواک صدای اعتصابیون در کانادا