پنجشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۹۰

منوچهر سخایی، هنرمند عضو شورای ملی مقاومت درگذشت


سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
مرده آن است که نامش به نکویی نبرند


منوچهر سخایی، هنرمند و عضو شورای ملی مقاومت در سن ۸۰ سالگی در آمریکا بدرود حیات گفت.


منوچهر پس از سه دهه تبعید، بامداد روز(8 اردیبهشت 1390) در کالیفرنیا پس از چند سال مقاومت در برابر بیماری سرطان، برای همیشه خاموشی گرفت. رادیو ایرآوا درگذشت این هنرمند مردمی را به خانواده، دوستان و تمامی دوستداران صدا و مرام منوچهر تسلیت می گوید. یکشنبه گذشته برای چندمین بار ترانه حقوق بشر با صدای منوچهر از رادیو ایرآوا را پخش کردم و دوستداران صدایش یکبار دیگر از صدای خوش او لذت بردند. خیلی تلاش کردم با ایشان مصاحبه ای داشته باشم ولی افسوس که عملی نشد. آقای سخایی را دو بار از نزدیک دیده بودم. برای اولین بار وقتی او را دیدم روی زمین و تکیه به دیوار در محل تظاهراتی نشسته بود و به سخنرانان گوش میداد. با لباسی ساده. سلام و احوالپرسی کردم و او با چشمان مهربان و لبخند همیشگی اش جوابم را داد. به خودم گفتم چقدر این مرد خاکی و خودمانی است و چه بی ادعا. ناسلامتی از بزرگان موسیقی ایران است چقدر خودمانی برخورد می کند. من منوچهر را تا زنده هستم اینگونه به یاد خواهم داشت.

روحش شاد باد

نرگس غفاری- رادیو ایرآوا

ترانه حقوق بشر، با صدای منوچهر سخایی:

http://www.youtube.com/watch?v=Wg6T-cP1PQg&feature=player_embedded#at=23