سه‌شنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۹۰

تریتا پارسی از شرکت در کنفرانس اتاوا صرف نظر کرد

آقای حمید جورجانی از

CIC Canadian International Council

در تماس تلفنی به رادیو ایرآوا گفت که تریتا پارسی از آمدن به کانادا و شرکت در کنفرانسی که قرار بود پنجم مه برگزار بشود، به خاطر مسائل خانوادگی صرف نظر کرده است. به همه کسانی که به حضور لابی رژیم در اتاوا اعتراض کردند، تبریک می گویم. بهرحال من فکر می کنم که وظیفه ماست که در رابطه با حضور و فعالیتهای چنین افرادی که قصدشان پیشبرد سیاست سازش با رژیم است، افشاگری و اعتراض کنیم و هم آواز با مردممان در داخل کشور به این رژیم ضد انسان، نه بگوییم و اجازه ندهیم فضای دمکراتیک کشورها را آلوده کنند

زنده باد آزادی

http://www.onlinecic.org/calendar/iranincontextregionalandglobalimplications

نرگس غفاری

26 آوریل 2011