دوشنبه، مرداد ۰۲، ۱۳۸۵

رژیم ضد انسان حاکم بر ایران بار دیگر لوله های آبرسانی به شهر اشرف در عراق را منفجر کرد. نمی دانم که نیروهای چند ملیتی در آن نقطه از جهان چه می کنند و این چگونه محافظتی از ساکنان اشرف است که رژیم به راحتی و چندین بار لوله های آبرسانی را منفجر می کند؟ تنها تجسم بی آبی در آن گرمای طاقت فرسا، انسانرا می آزارد چه برسد به اینکه در آن شرایط با رژیمی که هیچ پرنسیپی هم ندارد چنگ در چنگ شوی.
لطفا به این لینک در سایت گل کو مراجعه کرده و به این جنایت ضد انسانی اعتراض کنید:
مهم نیست که چه تفکری داریم و به چه گروه سیاسی وابستگی، مهم این است که هموطنان ما برای نیل به آزادی سختترین شرایط را در عراق تحمل می کنند و یک جنایت ضد انسانی و تروریستی بر علیه شان انجام شده.
زنده باد آزادی، آزادی، آزادی