سه‌شنبه، بهمن ۱۱، ۱۳۸۴


وبلاگ " بهار آزادی" مسدود شد


امروز مقارن با جشن باستانی سده، مثل روزهای قبل، کامپیوتر را روشن کردم و پس از نگاهی به سایتهای مختلف و اخبار مربوط به اعتصاب رانندگان اتوبوس در تهران سری هم به وبلاگ خودم زدم: http://golkhane.persianblog.com/
صفحه باز شد و این عبارت را دیدم: وبلاگ مورد نظر شما به علت رعايت نکردن توافقنامه پرشين بلاگ ، مسدود مي باشد. البته هیچ انتظار نداشتم این وبلاگ چند هفته بیشتر دوام بیاورد. ولی خوب از آنجایی که دست اندرکاران سانسور از همان قماش بسیجیان و پاسداران خنگ هستند، این وبلاگ خوشبختانه بیش از یک سال فعال بود و کار خودش را می کرد. باید بگویم که تعداد بازدید کنندگان از این صفحه الکترونیکی زیاد نبودند. اما گویا مطالب، سانسورچیان را بسیار آزرده است بخصوص که این وبلاگ در ایران قابل دیدن بود.
قصدم از نوشتن این کلمات شکایت و گله نیست. فقط می خواهم ضعف آخوندها را نشان دهم که چقدر از این کلمات می ترسند و بنا به ماهیتشان این گونه نوشتار را برنمی تابند. همانگونه که می دانیم اعتراض، مقاومت، آزادی و... کلمات ممنوعه در قاموس رژیم منحوس ملایان حاکم بر ایران هستند.
اما آنچه که انسان از این اعمال نتیجه می گیرد این است که فعالیت علیه رژیم ملاها اثر دارد و آنها را دیوانه می کند، حتی اگر بصورت یک وبلاگ ساده چون بهار آزادی باشد.
شب پرستان فکر می کنند با بستن یک وبلاگ می توانند فریاد آزادی را خفه کنند. اما کور خوانده اند. همچون رانندگان قهرمان شرکت واحد تهران که در برابر جنایات رژیم، تصمیم به ادامه مبارزه گرفته اند، آدم مصمم می شود تا بیشتر فعالیت کند. من هم همین کار را می کنم و از این طریق آدرس جدید وبلاگم را معرفی می کنم.

زنده بــــــــاد آزادی
زنده بــــــــاد آزادی
زنده بــــــــاد آزادی
نرگس غفاری
دهم بهمن 1384