دوشنبه، بهمن ۲۷، ۱۳۹۳

گفتگوی رادیو ایرآوا با آقای حسن داعی نویسنده، پژوهشگر مسائل ایران و بنیانگذار موسسه در جستجوی حقیقت
موضوع: رای دادگاه تجدید نظر آمریکا به نفع حسن داعی، تجارب او از انقلاب 57 و نگاهی به بحران اتمی رژیم