دوشنبه، مهر ۰۷، ۱۳۹۳

گفتگوی رادیو ایرآوا با دکتر کاظم موسوی سخنگوی حزب سبزهای ایران در آلمان
 موضوع: جایگاه رژیم در معادلات جدید خاورمیانه، آینده مذاکرات هسته ای و ضرورت مبارزه با لابی مماشات رژیم

دکتر کاظم موسوی، فارغ التحصیل دانشگاه فنی برلین دکترای خود را در زمینه مدیریت علمی مهار و دفع مواد زاید صنعتی خطرناک در کشورهای در حال توسعه کسب کرده و از بنیانگذاران حزب سبزهای ایران و سخنگوی این حزب در آلمان می باشد.