یکشنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۹۳

گفتگوی رادیو ایرآوا با آقای حسن داعی نویسنده، پژوهشگر و از افشاکنندگان شبکه لابی رژیم -نایاک-در آمریکا
موضوع: نگاه حسن داعی به عاقبت مذاکرات هسته ای، تحولات خاورمیانه و ضرورت مبارزه با فرهنگ ذلت

 
حسن روحانی رئیس جمهور رژیم ایران قرار است روز پنجشنبه 25 سپتامبر برای دومین بار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، سخنرانی کند. روحانی در حالی وارد نیویورک می شود که نارضایتیهای عمومی در داخل کشور به اوج می رسند، اعدامها و نقض حقوق اقوام مذهبی بشدت ادامه دارند. مسئله هسته ای رژیم و مذاکرات 11 ساله هسته ای به یک بحران عظیم درون حکومتی تبدیل شده و بی اعتمادی قدرتهای مماشاتگر نسبت به رژیم افزایش می یابد. این درحالیست که ایرانیان مخالف نظام در خارج کشور خود را برای استقبال از حسن روحانی آماده می کنند و با شرکت در تظاهرات 25 سپتامبر خواهان اخراج رژیم و نماینده اش از سازمان ملل می شوند. عصبانیت ولی فقیه از راه ندادن حکومت آخوندها در مبارزه با داعش نیز از جمله تحولاتی است که نشان از تضعیف و در نهایت جارو شدن دیکتاتوری آخوندی از منطقه خاورمیانه دارد.