دوشنبه، دی ۰۲، ۱۳۹۲

گفتگوی فارسی رادیو ایرآوا با دکتر کاظم موسوی، از بنیانگذاران و سخنگوی حزب سبزهای ایران
موضوع: دیدار با نسرین ستوده از وقاحت سفر هیات نمایندگان اروپایی به ایران کم نمی کند
گفتگوی انگلیسی رادیو ایرآوا با خانم شهابه باروتی از مجاهدین ساکن کمپ لیبرتی
موضوع: حکم دادگاه اسپانیا و تاثیر آن بر آزادی 7 گروگان اشرفی
 
 
 
لینک مصاحبه در صفحه سی ان ان آی ریپورت