یکشنبه، بهمن ۲۵، ۱۳۸۸

عکـس سال


ماستروزو عکاس آزاد ایتالیایی جایزه بهترین عکس سال دررقابتهای جهانی عکس مطبوعات را با عکس "از پشت بام تهران" از آن خود کرد