دوشنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۸۷

تبریک، تبریک


خروج نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی اتحادیه اروپا، شاد و مبارک باد

لیست شده پاره پاره، ملا شده بیچاره