دوشنبه، اسفند ۱۵، ۱۳۸۴این مطلب رو سال گذشته در 16 اسفند 83 نوشتم
مـن یک زنــــم

زادگاهم ایران. نژادم آریایی. رنگ پوستم سفید، موهایم سیاه، بختم سیاه تر.
من یک زنم
سالهاست که به جرم زن بودن، تحقیر شده ام. سالهاست به همین جرم، ضربه های تازیانه، بدنم را کبود و راه راه کرده است. سالهاست که بر سر_ دارم.
من یک زنم
به زور بی حجابم کردند و به زور محجبه. به زور لختم کردند و بزور پوشیده. بزور خوشبختم کردند و به زور بچه دار.
من یک زنم
به زور از من عروسکی مامانی ساختند و به زور مامانی عروسکی. به زور به مدرسه ام فرستادند و به زور به کنج خانه.
من یک زنم
تفکر، جرم. اظهار وجود، جرم. زن بودن، جرم.
من یک زنم
اینک با کوله باری از درد، در چشمان بی فروغ فرزندم، می نگرم. رنگ زردش را می بینم. اما سر خود را بالا می گیرم و حق خود را می طلبم.
من یک زنم
از فروش تنم، تمامی کوچه پس کوچه های شهر را یاد گرفته ام و با دود غلیظ تریاک، خو. اما سر خود را بالا می گیرم و حق خود را می طلبم.
من یک زنم
آری من یک زنم. تحمل و صبرم، زبانزد عالم و آدم. ولی صبرم، لبریز شده و تحملم به پایان رسیده. در طلب آزادی ام. در طلب رفاه. آزادی ام در نبود ارتجاع است.
من یک زنم
فرزندم را بغل می گیرم و به خیابان می روم. وسط میدانی پر رفت و آمد، می ایستم. مشتم را گره می کنم و " زنده باد آزادی" سر می دهم. از گوشه و کنار، سگهای هار، به سرم می ریزند. فرزندم را بالای سرم نگه می دارم و فریاد می زنم: مرگ بر ارتجاع. با باتوم و زنجیر و قنداق تفنگ، به جانم می افتند. لباسهایم پاره پاره می شود. روسریم می افتد. از لای خون سرازیر شده سرم به سوی چشمهایم، کلاغ- سیاهی را می بینم که روسری را برداشته و سعی دارد، آن را بر سرم بگذارد. از ضربه های سگهای هار به زانو افتاده ام. قدرتی در خود می بینم. بلند می شوم. با یک دست، فرزندم را محکم می گیرم و با دست دیگر، به صورت کلاغ- سیاه چنگ می اندازم. خون از چشمانش فوران می زند. امان نمی دهم. چادر از سرش کشیده و با مشت و لگد به جانش می افتم. دیگر ضربه های سگهای هار را حس نمی کنم. به زمین می افتم. فرزندم را رها نمی کنم. دهانم پر از خون است. بوسه ای از فرزندم می گیرم. چشمانم را با پشت دستم پاک می کنم. همه چیز قرمز ولی تار است. صورتم را روی آسفالت سرد می گذارم و فرزندم را محکمتر می فشارم. سگهای هار، رهایم کرده اند. با عجله از من دور می شوند و به اطراف می دوند. تنها چکمه های خونینشان را می بینم. صداهای ضعیفی می شنوم، اما آشنا. نزدیکتر می شوند و دیگر به خوبی می شنوم فریادشان را: زنده باد آزادی، زنده باد آزادی، مرگ بر ارتجاع.
فرزندم را به سینه می فشارم و سعی می کنم بلند شوم. سخت است. زیر بغلم را می گیرند و از زمین بلندم می کنند. احساس سنگینی می کنم. سرم را که بلند می کنم، میدان را مملو از زن و مرد خشمگین می بینم. با سنگ و چوب و هر چه در دست دارند به جان سگهای هار افتاده اند. صدای هلیکوپترها از دور شنیده می شود، با شلیک گلوله هایشان. اما یکی پس از دیگری به زمین سقوط می کنند. سگهای هار با اضافه شدن بر جمعیت هول کرده اند و در پی یافتن سوراخی برای فرار. در_ هر خانه را که می زنند تف است که به سویشان سرازیر می شود. زنها با کفگیر و ملاقه و دسته هاون و ناخن و مردها با مشت و لگد به آنها حمله می کنند. سگهای هار، آنقدر ترسیده اند که یادشان می رود مسلح هستند.

هوا تاریک شده و آسمان شهر با برق ترقه ها و نور هزار رنگ فشفشه ها، روشن می شود. پیروز شدیم. آزاد شدیم. آزادی حق ماست. پیروزی از آن ماست.
و من با تنی لت و پار، اما مقاوم و خستگی ناپذیر، فرزندم را می فشارم و بوسه هاست که نثارش می کنم.
آزادم. سرفرازم. به قدرت خود ایمان آورده ام و ترس را از خود رهانیده ام.
فکرم، آزاد. وجودم، لازم. زن بودنم، افتخار.
من یک زنم


روز جهانی زن بر همه آزادیخواهان خجسته باد

نرگس غفاری