سه‌شنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۸۴


برای نجات جان زندانیان سیاسی از چنگال خون آشام ملاهای حاکم بر ایران بکوشیم
این تومار را امضا کرده و در پخش آن فعال شوید