سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۹۲

  روز جهانی کارگر گرامی باد
 
کلیپی از رادیو ایرآوا به مناسبت روز جهانی کارگر
خون نسل ها باید، گر بهای آزادی
قرن ها چه سنجد سر، پیش پای آزادی؟
تا رها کنند آخر تن زبند دریاها
عاشقان امواجند صخره سای آزادی
کافرم خدایان را، ور جهان فرو ریزد
در نمی گشایم جز بر خدای آزادی
بر قنات رگهایم، قطره ای نمی خواهم
گو به سیل خون گردد آسیای آزادی!
دشمن از شکستن ها صرفه ای نخواهد برد
رشگ بال سیمرغ اند، بال های آزادی
ای غریق وحشت ها، ورطه را کرانی نیست
آشنا نگردی گر با شنای آزادی
در شبی چنین هایل، جان چراغ ظلمت کن
بی خطر نمی تابد، روشنای آزادی
چنگ شعر زیبا را زخمه فرخی گون زن
تا نوای دل خیزد، با نوای آزادی