یکشنبه، آبان ۲۱، ۱۴۰۲

یکشنبه، آبان ۱۴، ۱۴۰۲

 رادیو ایرآوا با آقای اسماعیل محدث، نویسنده و مترجم

موضوع: اعطای ریاست فوروم اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل به رژیم آخوندها، قتل آرمیتا گراوند و جرقه ای که گر نگرفت و طرح دو کشوری فلسطین و اسرائیل برای صلح