پنجشنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۸۷

به یاد عماد رام

به یاد عماد رام، هنرمند و عضو شورای ملی مقاومت ایران
کاری از رادیو ایرآوا
یادش گرامی بـــــاد