یکشنبه، آبان ۲۸، ۱۳۸۵

Remembrance Day


روز یادبود در کانادا
Remembrance Day

امسال کانادا مانند سالهای پیش در 11 نوامبر یاد زنان و مردانی را که برای دفاع از ارزشهای کشورشان جان خود را از دست داده اند، گرامی داشت.
مطمئنا من تنها ایرانی نبودم که دراین روز یاد زنان و مردان مملکت خودم را که از صد سال پیش تا به امروز، عزیزترین و گرانبهاترین مال خود یعنی جان شیرین را فدای آرمان آزادیخواهی خود کرده و می کنند، در دلم گرامی داشتم. آنهایی که در جریان انقلاب مشروطه پا به پای سردار ملی ستارخان و باقر خان یا در کنار دکتر مصدق و یار وفادارش دکتر حسین فاطمی به نبرد با دشمنان مردم ایران رکاب زدند، آنهایی که در جریان انقلاب ضد سلطنتی 22 بهمن 1357 برای سرنگونی حکومت مستبد شاه خونشان را فدیه آزادی کردند، آنهایی که در زندانهای ملاهای حاکم، بر چوبه های دار بوسه زدند اما حاضر به تن دادن به خفت و خواری نشدند... از نوجوانان 13- 14 ساله تا سالخوردگان، از زن و مرد، دانشجو و کارگر و از هر قشری از جامعه در برابر اهریمن زمانه به جنگ برخاستند و لرزه بر ستون دیکتاتوری انداختند.
تا امروز که مقاومت در برابر رژیم ضد انسان آخوندها چه در ایران، چه در عراق و چه در اروپا... همچنان ادامه دارد.
یاد همه به خون نشستگان راه آزادی گرامی باد