سه‌شنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۸۵فریاد هر ایرانی آزادی آزادی
زنده باد مبارزات زنان ایران برای برابری و رهایی از ستم آخوندهای ضد انسان
آزادی در راه است در بگشاییدش