یکشنبه، دی ۲۲، ۱۳۹۸

گفتگوی رادیو ایرآوا با آقای حسن داعی مسئول فوروم  ایرانیان

موضوع: سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی توسط رژیم آخوندها، حمله ضعیف خامنه ای و چشم انداز تحولات سال جاری با سه فاکتور قیام، مذاکره احتمالی آخوندها با آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا