یکشنبه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۹۷

گفتگوی رادیو ایرآوا با آقای عزیز پاک نژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران

موضوع: تاثیرات سیاسی حمله غرب به مواضع شیمیایی اسد بر رژیم آخوندها و راه حل مقاومت ایران برای بحران سوریه و خاورمیانه