یکشنبه، آبان ۲۸، ۱۳۹۶

گفتگوی رادیو ایرآوا با دکتر حمیدرضا طاهرزاده استاد تار و عضو شورای ملی مقاومت  ایران

موضوع: زلزله غرب کشور و وحشت رژیم از همبستگی مردم


چرا رخدادهای طبیعی مانند زلزله به مثابه یک معضل سیاسی به نگرانی شماره یک نظام تبدیل می شود؟ اقدام تحسین برانگیز مردم بر جمع آوری کمک و ارسال بی واسطه آن به زلزله زدگان چه معنایی دارد و چرا رژیم از این حرکت، وحشت زده شده است؟ در پایان این گفتگو و بنا به درخواست آقای طاهرزاده، ترانه شهر خواب با صدای زنده یاد منوچهر طاهرزاده که برای مردم زلزله زده طبس تهیه و خوانده شده بود پخش خواهد شد.