یکشنبه، شهریور ۱۹، ۱۳۹۶

گفتگوی رادیو ایرآوا با آقای مهرداد هرسینی سخنگوی بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه

موضوع: اعتصاب غذای زندانیان سیاسی گوهردشت کرج، قیام مردم کردستان علیه کشتار کولبران، طرح دادخواهی67 در سازمان ملل