یکشنبه، مهر ۰۲، ۱۳۹۶

گفتگوی رادیو  ایرآوا با آقای ناصر شریف از اعضای سازمان جوامع ایرانیان آمریکا- اویاک

موضوع: تظاهرات 20 سپتامبر ایرانیان در نیویورک و پیامدهای سخنرانی دانولد ترامپ در سازمان ملل برای نظام آخوندها