یکشنبه، مرداد ۲۲، ۱۳۹۶


گفتگوی رادیو ایرآوا با خانم هنگامه حاجی حسن از مجاهدین خلق ساکن آلبانی نیمه آخر

ویژه برنامه رادیو ایرآوا: قتل عام ۶۷ و جنبش دادخواهی
Website: http://tiny.cc/shpb3x
Facebook: http://tiny.cc/c6v7zx
Twitter: http://tiny.cc/87zo2x