یکشنبه، بهمن ۱۰، ۱۳۹۵

گفتگوی رادیو ایرآوا با دکتر کاظم موسوی سخنگوی حزب سبزهای ایران شاخه آلمان و
 مسئول بخش آلمانی سایت فورورم ایرانیان

موضوع: بنیادگرایی آخوندها، عامل اصلی بحران آب و تشدید مشکلات محیط زیست
  در ایران