دوشنبه، دی ۲۷، ۱۳۹۵

روز 16 ژانویه، 22مین سالگرد، تاسیس رادیو ایرآواست. 22 سال پیش یعنی در 27 دی 1373= 16 ژانویه 1995، رادیو ایرآوا بعنوان اولین رادیوی فارسی زبان اتاوا و حومه کار خودش را آغاز کرد و از سال 2005= 1383 تا به امروز رادیو ایرآوا بعنوان تنها رادیوی فارسی/انگلیسی منطقه، در خدمت جامعه ایرانی و کانادایی بوده است. با تشکر مخصوص از ایستگاه رادیویی CHUO و از شما که این رادیو را در این سالها حمایت کرده اید.

رادیو ایرآوا
نرگس غفاری