یکشنبه، مهر ۰۴، ۱۳۹۵

گفتگوی رادیو  ایرآوا با آقای حسن داعی نویسنده و مسئول سایت فوروم ایرانیان

موضوع: سفر سوت و کور حسن روحانی به نیویورک- کارزار تبلیغاتی رژیم علیه عربستان سعودی و اهمیت تظاهرات ایرانیان در نیویورک