یکشنبه، مرداد ۱۷، ۱۳۹۵

گفتگوی رادیو ایرآوا با خانم فاطمه نِما زندانی سیاسی دهه 60

ویژه برنامه قتل عام 67- قسمت اول 28 سال است که مردادماه، تداعی کننده خاطره تلخ قتل عام 30 هزار زندانی مجاهد و مبارز در سال 67 که به خاطر ایستادگی بر سر اعتقاداتشان اعدام گشتند، شده است. 28 سال است که زندانیان از بند رسته، در این ماه، در خاطرات دوستان، رفقا و همبندیان 
 اعدام شده خود، غوطه ور می شوند و از ایستادگی شان، نیرو می گیرند برای مبارزه با قاتلینی که همچنان به کشتن مشغولند. و بالاخره 28 سال است که در برابر ببخش و فراموش کن، با بازگو کردن آن جنایت هولناک، نه می بخشند و نه فراموش می کنند. 
برای تهیه اولین قسمت از ویژه برنامه قتل عام 67 به سراغ خانم فاطمه نِما رفتم، که با دختر دو ساله اش به زندان افتاد و چندین ماه را در سلول انفرادی همراه با سه نفر دیگر با این زندانی کوچولو بسر برد. پسرش نیز چندماه بعد در زندان بدنیا آمد و چند سال اولیه زندگی اش بناچار در کنار مادر در زندان گذشت.