یکشنبه، تیر ۲۷، ۱۳۹۵

گفتگوی رادیو ایرآوا با خانم پیمانه شفایی فعال سیاسی/حقوق بشری در شبکه های اجتماعی

موضوع: پیام گردهمایی 9 ژوئیه ایرانیان در پاریس چه بود؟ و چرا رژیم را برآشفته کرده است؟