یکشنبه، اردیبهشت ۰۵، ۱۳۹۵

گفتگوی رادیو ایرآوا با آقای حسین یعقوبی فعال سیاسی

موضوع: محکومیت رژیم آخوندها در اجلاس سران کشورهای اسلامی؛ پیامها و پیامدها


در سیزدهمین نشست اجلاس سران کشورهای اسلامی در استانبول در روزهای 26 و 27 فروردین 95، برای اولین بار رژیم ایران بخاطر دخالتهایش در امور کشورهای اسلامی محکوم شد. سازمان همکاری اسلامی در برگیرنده 57 کشور اسلامی است و دومین مجموعه کشورهای جهان بعد از سازمان ملل متحد می باشد و یک میلیارد و هفتصد میلیون مسلمان را در بر می گیرد. رژیم ایران همچنین در اجلاس مشترک آمریکا و کشورهای خلیج فارس در روز 2 اردیبهشت 95 بخاطر اقدامات مداخله جویانه اش در منطقه محکوم گشت. اما محکومیتهای منطقه ای چه پیامی دارند و برای رژیم ایران چه پیامدهایی به دنبال خواهند داشت و چه تاثیری بر دعواهای درون نظام خواهد گذاشت؟ آیا از سرگیری روابط کشورهای عربی با رژیمی که تغییر رفتار در آینده اش دیده نمی شود، عملی است؟