شنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۴

نوروز مبارک


نوروز خجسته و سال 95 را تبریک می گویم و سالی مملو از تندرستی، شادی و 

پیروزی برایتان آرزو دارم. برای هموطنانمان در کمپ آزادگان- لیبرتی- هم موفقیت 

آرزو می کنم. شاد باشید. نوروز شاد و مبارک باد 

رادیو ایرآوا
نرگس غفاری