دوشنبه، خرداد ۱۱، ۱۳۹۴

گفتگوی رادیو ایرآوا 10 خرداد 94= 31 مه 2015
با آقایان؛

 فارسی:عزیزالله پاکنژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران
موضوع: عراق؛ صحنه تاخت و تاز رژیم ایران و مماشاتگران


انگلیسی: شهرام گلستانه مسئول انجمن ایران دمکراتیک
موضوع؛ کانادا: اعتراض به بزرگداشت خمینی در شهر تورنتو