دوشنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۹۴

گفتگوی رادیو ایرآوا با آقای مهرداد هرسینی سخنگوی بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه
موضوع: کارگران، معلمان و دانشجویان؛ موتورهای محرکه قیام و اعتراضات مردمی
هر ساله کارگران جهان به مناسبت روز جهانی کارگر،اول ماه مه، این روز را گرامی داشته و از فرصت بدست آمده برای طرح خواستها و نیازهایشان استفاده می کنند. در ایران اما آخوندها با بی تفاوتی به معضلات کارگران و دیگر اقشار جامعه، تور سرکوب و بگیر و ببند و اعدام را پهن کرده اند و به دزدیهای نجومی خود از جیب مردم ایران مشغولند. اینکه این بی تفاوتی چقدر برای رژیم گران تمام خواهد شد و تا کی خامنه ای می تواند به خواستهای برحق کارگران، و مزدبگیران ایران بی اعتنایی کند، و چگونگی ارتباط اعتراضات مردمی با اعدامهای بی رویه، از جمله سوالاتی هستند که خدمت میهمان این هفته ایرآوا آقای مهرداد هرسینی، سخنگوی بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه مطرح کردم