یکشنبه، فروردین ۱۶، ۱۳۹۴

گفتگوی رادیو ایرآوا با آقای یزدان حاج حمزه عضو شورای ملی مقاومت

موضوع: بیانیه لوزان و خط قرمزهای خامنه ای

روز پنجشنبه 13 فروردین مذاکرات اتمی 5+1 با رژیم ایران در لوزان سوئیس به پایان رسید. نتیجه مذاکرات اتمی 5+1 با رژیم ایران در لوزان، عبور از خطوط قرمز خامنه ای بود. برای محکم کاری، وزارت خارجه آمریکا فکت شیت خود را با جزئیات منتشر کرد که در آن بر توقف رژیم از دستیابی به بمب اتمی تاکید شده است. در فکت شیت وزارت خارجه آمریکا همچنین آمده است که لغو تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا با تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی از عدم تخلف رژیم از بیانیه لوزان، بصورت گام به گام آغاز خواهد شد و در صورت تخلف رژیم، تحریمها دوباره به اجرا گذاشته خواهند شد. از آقای یزدان حاج حمزه عضو شورای ملی مقاومت دعوت کردم تا به محتوای بیانیه لوزان و بیانیه وزارت خارجه آمریکا، خط قرمزهای خامنه ای و همچنین دلیل اقدام موازی وزارت خارجه آمریکا بپردازیم.