دوشنبه، فروردین ۰۳، ۱۳۹۴

گفتگوی رادیو ایرآوا در اولین برنامه در سال 94 با آقای مهرداد هرسینی سخنگوی بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه
موضوع: نزدیک شدن به مراحل حساس مذاکرات اتمی و تصمیم سخت سیاسی خامنه ای

میهمان اولین برنامه رادیو ایرآوا از سال 94 آقای مهرداد هرسینی سخنگوی بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه هستند. بدلیل نزدیک شدن به ضرب العجل اتمی 31 مارس برای دستیابی به چارچوبی برای تعیین تکلیف نهایی در 30 ژوئن، از آقای هرسینی دعوت کردم تا به تحولات اتمی که آثار عمیقی بر زندگی ما ایرانیان دارد و همچنین پاسخ به این سوال که اختلافات درون آمریکا بر سر مسئله اتمی رژیم به نفع یا ضرر آخوندهاست، بپردازیم.