یکشنبه، دی ۱۴، ۱۳۹۳

گفتگوی انگلیسی رادیو  ایرآوا با خانم دنیا اخوان دانشجوی ایرانی/آمریکایی مسیحی و فعال حقوق بشر
موضوع: وخامت وضعیت مسیحیان در ایران از زمان روی کار آمدن حسن روحانی
Deteriorating situation of Christians in Iran since Hassan Rouhani took office


Link on YouTube لینک در یوتوب