شنبه، آبان ۰۳، ۱۳۹۳

رادیو ایرآوا 20 مهر 93= 12 اکتبر 2014

میهمان: آقای یزدان حاج حمزه، معاون کمیسیون اقتصاد شورای ملی مقاومت ایران

موضوع: الزامات شکست داعش
تصرف بخشی از خاک عراق و سوریه، توسط جریانی که ابتدا خود را داعش می نامید و
 اینک داعیه «خلافت اسلامی» بدون مرز را دارد، فضای سیاسی بین المللی را قبضه خود کرده است. ائتلافی از کشورها به رهبری آمریکا تشکیل شده که در مناطق تحت تصرف این جریان به عملیات نظامی علیه آن پرداخته اند. از آنجاییکه سرانجام این درگیری بر آینده حاکمیت تحت نام اسلام بدون مرز در منطقه و از جمله در کشور ما ایران موثر است، جای آن دارد که به بررسی شرایط لازم برای شکست دادن این پدیده بپردازیم.