دوشنبه، شهریور ۱۷، ۱۳۹۳

رادیو ایرآوا 16 شهریور 93= 7 سپتامبر 2014

میهمان: آقای عزیزالله پاکنژاد عضو شورای ملی مقاومت
موضوع: راه حل بحران عراق چیست؟

آقای عزیزالله پاکنژاد، متولد دزفول می باشد و بدلیل افکار و فعالیتهای برادر بزرگترش زنده یاد شکرالله پاکنژاد که به شکری معروف بود، و برقراری جوی سیاسی در خانواده، او نیز در همان کودکی تحت تاثیر این جو، به مسائل سیاسی روی آورد. عزیزالله پاکنژاد در سنین نوجوانی همراه با چند تن از همکلاسیهایش گروهی را تشکیل داد که نه بصورت تشکیلاتی و پیوسته، بلکه به صورت هوادار، از سازمان چریکهای فدایی خلق ایران طرفداری و خط این سازمان را دنبال می کرد. در اواخر سال
1352 تقریبا تمام اعضای این گروه، توسط ساواک شاه دستگیر و به زندانهای تا حبس ابد محکوم گردیدند. عزیزالله پاکنژاد بیش از پنج سال از زندگی خود را در زندان سپری کرد که با قیام مردم ایران در سال 57 از زندان، آزاد شد. آقای پاکنژاد پس از آزادی به سازمان چریکهای فدایی خلق پیوست و در شهرهای آبادان، اهواز و ستادهای مختلفی که در آنجا بوجود آمده بود، بویژه ستاد مسجد سلیمان، فعالیت می کرد. این ارتباط تا انشعاب بزرگ "اکثریت-اقلیت" ادامه داشت. آقای پاکنژاد که به اقلیت پیوسته بود، با تشکیل شورای ملی مقاومت به همراه تعدادی دیگر از دوستانش به صورت سازمانی به عضویت این شورا درآمدند. با مرحله اول گسترش شورا، بنا به تشخیص خود و تحلیلی که داشت ضمن استعفا از سازمان چریکهای فدایی خلق بصورت فردی به عضویت در شورای ملی مقاومت ایران ادامه داد. آقای عزیزالله پاکنژاد سالهاست که در این شورا، عضو و در ارگانهای مختلف آن فعال می باشد.