جمعه، فروردین ۰۱، ۱۳۹۳

سال نو و بهار 1393 بر همه آزادیخواهان مبارک و خجسته باد

باشد تا سال اسب سالی باشد برای تلاشهای بیشتر در راستای سرنگونی رژیم آخوندها و بیرون راندن آنها از سرزمین آریاییمان
 به امید آزادی ایران