شنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۹۰

حمله نیروهای عراقی به ساکنین بی سلاح اشرف محکوم استخامنه ای، ننگ به نیرنگ تو خون جوانان ما می چکد از چنگ تو
آمریکا ساکنین اشرف را در سال 2003 خلع سلاح کرد و اینک به نیروهای عراقی دست باز می دهد تا آنها را قتل عام کند. این هم برای خوش آیند خامنه ای و آخوندهای خونخوار است. به قول بچه های ایران: مرگ بر اصل ولایت فقیه