دوشنبه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۸۹

روز مادر و اعدام 5 انسان اسیر در چنگال آخوندها

دیروز در شمال آمریکا روز مادر بود. و چه روز بسیار غم انگیزی. چرا که این روز همزمان شد با اعدام 5 تن دیگر از زندانیان سیاسی توسط رژیم خونخوار حاکم بر ایران. حکومت ملاها روز قبل از آن هم 6 نفر دیگر را اعدام کرده بود. به قول دوستی، اعدام، یک راه حل سیاسی است برای رژیم.
در این حکومت گفتمان، گفتار و گفتگو معنی ندارد چون در صورت تن دادن به آن، شکست خواهد خورد. پس اعمال فریبکارانه برخی از جمله خاتمی، اصلاح طلبان و .... و اکنون موسوی در این سیستم پوچ و بی معنی است و این رژیم اطلاح پذیر نیست که نیست که نیست.
به امید روزی که هیچ ایرانی به خاطر عقیده، مرام و یا جنیسیت مورد اذیت و آزار قرار نگیرد.زنده بــــــــــــــــــــــاد آزادی