شنبه، اسفند ۲۷، ۱۳۸۴


ساقیا آمدن عید مبارک بادت

نوروز خجسته 85 را به دوستان عزیز تبریک گفته
برایتان آرزوی سالی پربار و خوش دارم
به امید برگزاری هرچه زودتر جشن گلها در ایرانی آزاد